Skolans utveckling under 40 år När jag började i skolan på 1960-talet fick jag en skolbänk med lock, en studieplats oförändrad sedan folkskolan instiftades på 1880-talet. I  2000-talets skola återfinner jag blott "svarta tavlan". Vad har hänt de sista decennierna? Några av förebilderna till de skolreformer som ägt rum i Sverige har sin upprinnelse i 1930-talets USA och Deweys ”dynamic educational machine”. Under åren 1968-70 byggdes åtta "öppna skolor" i Skåne för låg- till högstadieelever. I skolorna ersattes den låsta katederundervisningen med ett gränslöst klassamarbete pga de öppna, flexibla arbetsytorna. (Artikel sida 1,2)

Buller är dagens skolproblem- tystare med studieskärmar? Ett problem som framkom vid utvärderingen av skolorna på 1970-talet har inte förbättrats, nämligen elevernas ökade koncentrationssvårigheter pga höga ljudnivåer. Hur kan man sänka volymen i dagens skola? Varken skolors plandispositioner eller mängden tekniska installationer går genast att förändra. Däremot att utveckla enkla hjälpmedel så att eleverna själva kan skapa egna tysta zoner. I bibliotekens läsesalar talar och arbetar vi tyst tack vare att arbetsplatserna har skiljeväggar som begränsar vårt synfält. Här får vi en egen zon och tänker inte på att salen är full av folk. Denna idé vidareutvecklade jag och prototyper av studieskärmar testades i grundskolor våren 2003. Skärmarna fick en överväldigande positiv respons från såväl elever som lärare vid en utvärdering. ”Det är skönt med en skärm då behöver jag inte prata”, sa elever. Studieskärmar kan bidra till att underlätta för en inkluderad undervisning i skolan. (Artikel sida 3, 4)

Aktuellt Under våren 2004 har studieskärmarna kommit i produktion. Skärmarna tillverkas av 4 mm HDF-board (High Density Fibre) som är belagda med ett slitstarkt melaminskikt i grå kulör. Studieskärmarna finns i två storlekar (0,50 x 0,35m och 0,35 x 0,35m) för att passa till olika bänkinredningar. De flexibla stödbenen är av svart polyuretan som ger bra grepp mot bordsytor och mellan skärmarna. Studieskärmarna finns idag på ett 50-tal skolor i södra Sverige (Halmstad, Göteborg, Varberg, Kalmar, Växjö, Ljungby, Linköping, Mjölby, Motala och 24 kommuner i Skåne). Vill ni få kontakt med en skola med skärmar i er kommun? Ta då kontakt med oss (ingela@skapa.cc) så får ni @-adressen direkt till kontaktpersonen på skolan. För mer information om priser och beställningar se under "priser" ovan.

English version My school bench in the sixties looked almost like it did in the 1880ies, but when my children started school I could not recognise myself anymore. What had happen in the Swedish schools the last decades? In the end the sixties many schools were built but after the new pedagogical ideal of "open schools", developed in the U.S.A. in the 1930ies. One problem in these schools, evident already in the 1970ies after interviews with pupils and personal, have not jet been solved; the increasing concentration problem among pupils due to the high sound levels. How could one create silence? The silent zones you have in open study places at libraries, created by small screens, give enough work peace although the room is full of people. This gave me the idea of study screens. After successful tests in schools 2003, the study screen now is in production. Today 50 schools work with the screens in Sweden. If you like to get contact with the "screen-schools" or hear of their experiences, please send a message to us on ingela.ps@telia.com .