En artikel med bilder beskriver mer ingående hur studieskärmarna fungerar. Länkarna finns nedan.
Artikel sida 1
Artikel sida 2
Artikel sida 3
Artikel sida 4